söndag 31 juli 2016

Religioner och Fantasi

Religioner är FantasiKoranen
Muslimernas bibel
I koranens Sura 47 vers 4 står det så här "När i möten dem som äro otrogna så halshuggen dem tills I anställt ett blodbad bland dem! Slån då i bojor!"
Detta är vad Muhammed säger. Och i 11 versen skall vi utrotas. Och i 17 versen skall muslimerna slita sönder våra inälvor. 29 versen samma Sura, slå dem i ansiktet och ryggen. I 40 Suran 73 versen skall vi stekas i elden. På varje sida i koranen står det att vi andra skall straffas. På flera ställen i koranen står det att vi skall stekas så i 38 Suran 59 versen står det åter igen. Men i vers 61, så skall vi ha dubbelt straff.

Men vad gör muslimerna mer då? Ja i 38 Suran 32 versen, "så började muslimen att avhugga benen och halsarna". Ja att vi skall "stekas" står det på många ställen i koranen, eller utrota oss. Sura 36 vers 63 är det dags för stekning igen. Och hela våran släkt skall utrotas. Ja vi skall smaka på helvetes eldens pina.
Ja muslimerna skall tillintetgöra innevånarna i våra städer står det i sura 29. För muslimerna har tillintetgjort många städer förut. Men dom kan också dränka oss andra i 26 suran 66 versen. Eller som det står i vers 49 avhugga händer och fötter korsvis och korsfästa oss allesamman. På varje sida i koranen står det att "vi skall ha ett plågsamt straff". Och dom skall tillintetgöra våra städer står det i Sura 18 vers 58.

Ja om detta inte vore nog så skall muslimerna hälla smält koppar på våra ansikten. Vad det nu skall vara bra för. Ja att muslimerna skall stena våra damer är ju inget nytt. Det mest märkliga är att det står inget bra alls i helvetesboken. Den handlar bara om straff och djävulskap. Muslimerna skall utrota oss till sista man står det i 8 Suran vers 7. Och i vers 12, så blir vi halshuggna åter igen. I sura 7 vers 121, är det dags för avhuggning av händer och fötter korsvis, sedan till finalen blir det korsfästning.

Islamisterna tänker komma om natten när vi sover och hugga av våra huvuden. Jag har bara skrapat lite på ytan, i koranen, för det står detsamma på nästan varje sida i helvetes-koranen. 7 suran 3 versen tillintetgör man våra städer. Det betyder att Muslimernas gud-djävel är nästan värre än Hitler eller?

Varför "flyr" muslimerna till Sverige? Jag läser i koranens Sura 4, vers 101,"Den som utvandrar för guds sak, skall finna mången tillflyktsort och överflöd på jorden,,,,. Är det Sverige som åsyftas? Men i Sura 4 vers 34 och 59 skall vi stekas. Ja i tredje Suran 10 versen är det inte bättre, där skall Svenskarna församlas i helvetet. Varför? Slavar? Ja i Sura 2 vers 220, är det bra med slavar. Och i vers 187 skall vi dödas igen. Läs sedan om Muhammed-djäveln i början av helvetesboken, vilken djävel han var egentligen. Någon värre djävel får man leta efter. Muhammed var djävlarnas högsta djävel.


Men det värsta är att flera i vår Svenska regering tror på islam. Att Kaplan var islam och trodde på allt detta är självklart. Allt detta jag skriver är sant. Jag har citerat direkt ur helvetes-boken koranen exakt som det står. Så djävligt är det gott folk. Om ni fortfarande inte tror på vad jag skriver så följ upp de jag noterat till Suror och verser i koranen och övertyga er själva, att det är fan så sant allt. Allt detta är kopierat från Koranen och avskrivet av mig Thore Hult.


Bibeln
Matteus 10:34
 I skolen icke mena att jag har kommit för att sända frid på jorden. Jag har icke kommit för att sända frid, utan svärd. Islam 


Bibeln
Matteus 10
34I skolen icke mena att jag har kommit för att sända frid på jorden. Jag har icke kommit för att sända frid, utan svärd. 35Ja, jag har kommit för att uppväcka söndring, så att 'sonen sätter sig upp mot sin fader och dottern mot sin moder och sonhustrun mot sin svärmoder,…


Matteus 10:35

Ja, jag har kommit för att uppväcka söndring, så att 'sonen sätter sig upp mot sin fader och dottern mot sin moder och sonhustrun mot sin svärmoder,


1 Mosebok 3:15
Och jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan, och mellan din säd och hennes säd. Denna skall söndertrampa ditt huvud, och du skall stinga den i hälen.»


Matteus 10:21
Och den ene brodern skall då överlämna den andre till att dödas, ja ock fadern sitt barn; och barn skola sätta sig upp mot sina föräldrar och skola döda dem.Det är ett enda dödande hela tiden.


Läs något av vad jag skrev  1953Själen är orolig som en vulkan

Nr 8   

1953-01-06

Själen är orolig som en vulkan, strax före sitt utbrott.

Solens oroliga Rytm, Trycket i atmosfären, har gripit Dina känslor som en kall svart hand. Du vet det kanske inte själv. Dina fingrar rör sig oroligt.

Den rökande håller dem i närheten av ett cigarettpaket, en cigg kanske lugnar. Du vet inte varför, men retsamt ser Du andra människor göra Fel. Ditt humör är hetsigare än vanligt, blodet pumpas allt fortare i ådrorna.

Du skäller ner Din Vän, grälar med Din Hustru.

Din tunga är halare än någonsin. Du fräser och spottar blod, som en ilsken tjur, Dina läppar ryter ut orden i allt snabbare takt, tills Du nästan tuggar fradga.

Du håller på Ditt Parti tills tårarna rinna nedför kinderna.

Efter detta känslornas utbrott känner Du Dig utmattad, trött, likgiltig. Du vill förlåta, men gör det inte.

Stoltheten ligger för nära döden till det.

Du kanske vill förlåta ändå, men i alla fall inte nu.

Din säng sveper in Dig i drömmarnas värld, en orolig men njutbar sömn.
Skillnad?
Våra funderingar

Historien har vi någorlunda reda på men
FRAMTIDEN DÅ?
den 7 februari 2008
Fred på Jorden
Vad menar man med ordet Fred?
1. Att det inte blir ett världskrig igen
2. Att de krig som nu förekommer slutar
3. Att terrorismen slutar nu
4. Att våldsamheter och Mord slutar nu
5. Att ingen mera ger varandra på käften
6. Att inga hårda ord mera skall förekomma
Vad önskar vi?
Är Fred en Myt?
Människor är olika eller….
Människor är unika eller….
Tillhör vi de animala?
Vad gör djur och växter?
Är det fred mellan djur och växter?
Människor väljer sida
Jag håller på AIK, Du håller på Djurgården”
Vilken sida håller Du på, Om en ung flicka blir nedknuffad från en balkong?
Vilken sida står du på om grannes ungar kastar sten på dina fönster?
Vilken sida står du på om dina barn blir mobbade av grannens barn?
Är det en enkel fråga att svara på?
Står du på mördarens sida eller….
Om man vill försvara sig då typ (Rödeby) exempel Östern
Tänk tillbaka?
Sverige stod på Tysklands sida i kriget utan att strida?
Före kriget vill Chamberlain Medla, (bra-dåligt)
Vi måste engagera oss?
Till att ytterligare se på?
Kan man stå mitt i mellan stridande parter?
Jag vet inte om det förekommit
Vad gör man i FN?
Medlar, Medlar och medlar igen
Och åter medlar
De står mellan parterna
Men så är det Kapitalet
Kapitalet vill sälja Vapen
Vilken stat säger, förbjud vapen?
Det onda sitter kanske i Kapitalet?
Redan för tusentals år sedan såg man sambandet och förbannade Mammon
Så hur gör Vi Fred?
Det onda finns i Människan
Och det goda finns också i Människan
En liten pojke i en skola sade då här: Om vi slår ihjäl alla onda människor i
Världen, så får vi en varaktig fred på Jorden?
När inte växter och djur kan vara fredliga mot varandra
Hur skall då de värsta djuren på Jorden kunna det?
Den Freden är en utopi
MEN
Det finns något som vi kallar för Kärlek
Kärleken till Naturen
Kärleken till Livet
I Naturen rensar vi bort ogräset i rabatten står det att läsa?
Fåglarna och djur gör fint för sig
Människor gör detsamma
Vi som kan Kärlek, kan påverka det onda?
Vi som har förstått att alla människors religioner är en fara
Vi kan med kärlek författa en ny typ av någon slags ”bibel”
Vi som vet att det inte är en slags Gud, som regerar, utan att det är
Universum.
"Amen"

Jämförelsestudie som visar lite av människan och djurens utveckling på vår Jord. För 500 miljoner år sedan fanns det i stort sett bara liv i vattnet, inget på land. Det motsvarar på den jämförelse jag har 50 mil, alltså knappt så långt som till Malmö från Stockholm på väg till Cosenza i Italien.

Från Stockholm till Cosenza i Italien är det 301,2 mil. Om vi då antar att det representerar hela utvecklingstendensen av schimpans, människa, ödlor, mögelsvamp, träd och buskar. I form av tid. Så motsvarar då en mil 10 miljoner år. Från Stockholms city till Nynäsvägen i Farsta är det exakt 10 kilometer, alltså en mil. Den enda milen i förhåll till sträckan Stockholm Cosenza i Italien motsvarar alltså 10 miljoner år.

1000 meter eller en kilometer motsvarar då en miljon år. Och 100 meter det är inte långt, när det gäller avståndet mellan Stockholm och Cosenza i Italien, men det motsvarar 100 tusen år. Och då motsvarar alltså en enda kilometer av den långa sträckningen hela människans utvecklingsstadium och då inberäknat Neandertalare och alla förekommande andra arter av människosläktet. Och 2 meter av hela sträckningen Stockholm – Cosenza i Italien är lika med tiden tillbaka till Jesus födelse.

Islam är bara krig och ett evigt mördande
Slaget vid Karbala ägde rum den 9 eller 10 oktober 680 (10 muharram 61 AH). Slaget stod mellan profeten Muhammeds dotterson Husayn ibn Ali tillsammans med dennes armé och Yazid Ibn Muawiyas armé. Yazid Ibn Muawiya var den dåvarande umayyadiska kalifen.
Husayns armé med åtföljande tross bestod bland annat av medlemmar ur Muhammeds familj. På andra sidan stod befälhavaren för Yazids armé Umar Ibn Sa'ad.
Orsaken till kriget var att Yazid Ibn Muawiya krävde att Husayn skulle acceptera honom som den rättfärdige och obestridde ledaren. Båda sidor visste att Husayn aldrig skulle acceptera Yazids krav. Yazid valde att använda sin makt genom att först förhindra att Husayn, dennes armé och följeslagare, fick tillgång tillvatten i tre dagar. Husayn vägrade emellertid att göra Yazid till viljes, något som till slut ledde till att Husayn och hans armé dödades av Yazids armé. Samma kväll fångades de kvinnor och barn som följt med Husayns armé. Trots tortyr och trakasserier lyckades de till slut befria sig från Yazid.
Husayn och hans mördade följeslagare i Karbala kallas med ett gemensamt namn för Karbalas MartyrerAashura och Arba'in är sorgehögtider till minne av Husayns martyrdöd.
Husayn Ibn Ali bär också titeln Sayyad Ash-Shuhada, dvs. Martyrernas mästare.

En hyllning till att DödaKVINNOR måste titta Verkligheten kommer till din TOWNS ETT MÅSTE dela video
Här hämtas Islamister i en Kyrka på Island

Fantasierna överväldigar oss genom olika
religioner. Och vilken religion är bäst?
Måste det finnas en gud?
Vilken gud är då bäst?
Min Gud är bäst!
Jaså.

I Egypten fanns det många gudar.
Kolla här